Nieuwsbrieven-archief

Op deze pagina vindt u de eerdere nieuwsbrieven.

September 2018
December 2017
Augustus 2016

Augustus 2015
Augustus 2014
Mei 2014

December_2013
September_2013
December 2012

Augustus 2012
Juli 2012
December 2011
Juni 2011


Nieuwsbrief September 2018

Beste leden,

De vakantie zit er bijna op, hopelijk zijn we allemaal lekker uitgerust om weer volop te kunnen schilderen en tekenen.
De docenten zijn zich al weer aan aan het voor bereiden voor het nieuwe seizoen.
We starten dit jaar in lokaal Kriekers (het ons bekende eerste lokaal waar we zaten binnen de Kersentuin)

De lestijden zijn:
Maandagavond 20.00 tot 22.00  Start 3 september
Woensdagochtend 10.00 tot 12.00. Start 5 september
Donderdagochtend 10.00 tot 12.00. Start 6 september

Wij hebben er zin in.
Een fijn en creatief schilderseizoen gewenst.

Contributies, lesgelden en overige prijzen seizoen 2018/2019

De kosten voor het nieuwe seizoen zijn zoals besloten is in de jaarvergadering maart 2018:
Contributie: € 220,- per jaar
Bloklessen: 7 weken € 75.- en 8 weken € 85,-

Koffie: €0.80 ; Thee: €0.50
Papier: volgens prijs op de papierkast
Materialen voor projecten: volgens afspraak met docent, betaling via de docent (bv model)

Wij verzoeken u vriendelijk de contributie van € 220.- over te maken voor 1 september 2018
(anders overleg met de penningmeester Talitha Kelderman tel. 030-6570259)
over te maken op:
IBANNNR: NL25 INGB 000 3902559 ten name van Creativiteitscentrum Drieluik Dome

Irma Staal (secretariaat)

Het Bestuur

Terug


Nieuwsbrief December 2017

Beste leden,

 

In de herfstvakantie werden we geconfronteerd met een nieuwe huurder in ons lokaal. Kind & co huurt de ruimte op maandag- dinsdag- en donderdagmidag.

Wij zijn hier niet blij mee.

Om de maandagmiddaggroep toch door te kunnen laten gaan is na overleg een oplossing gevonden in het verplaatsen van de maandagmiddaggroep naar beneden in het lokaal naast de keuken.

Wij hebben over de gang van zaken een brief naar het bestuur van de Kersentuin gestuurd. We zijn nog in afwachting van hun antwoord.

 

Na een turbulente ledenvergadering (maart 2017) zijn we in september 2017 weer met drie groepen gestart. Het aantal leden is nog steeds te klein om de financiën goed rond te krijgen. We zullen het komende jaar wederom in de ledenvergadering moeten bespreken hoe we dit op gaan lossen. Er is nog ruimte voor nieuwe leden op de maandagmiddag en de maandagavond.

Het werven van nieuwe leden is nog steeds actueel.


De Midwinterexpositie

Zaterdag 27 januari 2018 van 15.00 tot 17.00 uur houden we onze jaarlijkse Midwinterexpositie. De kuil van de Kersentuin en de vergaderruimte kunnen  vanaf 12.00 uur ingericht worden.

Het zou heel fijn zijn als er wat leden zouden kunnen helpen met hand en span diensten.

Inrichten: naamkaartjes bij de schilderijen hangen, stembriefjes en verschillende info een goed zichtbare plek geven, koffie, thee, limonade, wijn, nootjes ed. klaar zetten, bardienstje draaien.

Elk jaar hebben we een gezellig cluppie bij elkaar om het geheel klaar te zetten en hopen we dit jaar ook weer op.

Graag doorgeven aan een van de bestuursleden als je kunt helpen.

De uitnodigingen zijn in de maak en zullen de eerste les van het nieuwe jaar uitgedeeld worden.


JAARVERGADERING  woensdagavond 14 maart 2018 om 20.00 uur.

Lokatie : ‘de Kersentuin’ in de vergaderruimte begane grond (naast de keuken).

 

                                                          

Sociale media

Vanaf nu zijn we te volgen via Twitter en Facebook

Adres Facebook : drieluik dome

Adres Twitter  :

 

We willen iedereen fijne kerstdagen wensen en een gezond en creatief 2018

Het Bestuur

Terug


Nieuwsbrief Augustus 2016

Beste leden,

Dit verenigingsjaar vieren wij dat Drieluik Dome alweer 15 jaar bestaat. De lustrumcommissie, bestaande uit Wilma Wessels, Riny de Haas, Annemarie Huijsman en Paula de Klein, heeft een mooi programma samengesteld waar u heel binnenkort meer over hoort. Introducé’s zijn welkom!

Onze vereniging heeft graag nieuwe jaarleden erbij maar minstens zo belangrijk zijn blokleden die voor 7 of 8 lessen inschrijven.

Ik geef een kort overzicht van alle eerste blokken:
Maandagmiddag- Lijn en vorm. Experimenteer mat zwart/wit. Probeer door herhaling van meerdere lijnen een structuur te ontwikkelen,
Maandagavond- Kopieer en leer. Kies een afbeelding van een bekend schilderij en werk dat in 2 stijlen uit,
Donderdagmorgen- Schilderen op muziek. Terwijl wij luisteren naar een muziekstuk gaan wij op intuïtieve manier aan het werk met potlood, krijt of verf.
HELP U MEE LEDEN WERVEN ?
Informatie bij Irma, tel. 6567547 of Talitha, tel 6570259.

Ik wens U allen een kleurrijk en gezellig schilderseizoen toe.

Het Bestuur


CONTRIBUTIES, LESGELDEN EN OVERIGE PRIJZEN SEIZOEN 2016/2017
De kosten voor het nieuwe seizoen zijn (zoals besloten in de leden
Vergadering maart 2016)

Contributie: € 210,- per jaar
Bloklessen: 7 weken € 70,-; 8 weken € 80,-.

Koffie: 0,80 cent; Thee: 0,50 cent. Papier: volgens prijs op de papierkast.
Materiaal voor projecten: volgens afspraak met docent, betaling via docent.

Wij verzoeken u vriendelijk, de contributie van € 210,00 voor 1 september 2016 (anders overleg met de penningmeester Talitha Kelderman tel: 030-6570259) over te maken op
 IBANNR: NL25 INGB 000 3902559 ten name van Creativiteitscentrum Drieluik-Dome, Odijk.

Het Bestuur


Nieuwsbrief Augustus 2015

Beste leden,

Helaas de vakantie zit erop maar hoera we gaan weer lekker schilderen/tekenen en nog meer van dat al dat leuks. We hebben een advertentie gezet en persberichten eruit gedaan zodat iedereen in de omsteek kan zien dat we beginnen.
START: 31 augustus voor de maandagmiddag  en-avond en 3 september voor de donderdagochtend.
Wij hebben er weer zin in. Tot ziens in De Kersentuin

LOKATIE:  Het MFA Gebouw Bunnik ‘De Kersentuin’ Adres: Cammingalaan 27 in Bunnik (Ingang Bibliotheek).

De aanvangstijden zijn ongewijzigd. Maandagmiddag: 14.00 uur, maandagavond: 20.00 uur en donderdagochtend: 10.00 uur. De data zijn vermeld op bijgaand schema.

De docenten zijn: Ellen Turpijn, Trudy Frederiks en Maria Voorhout

 

BESTUURSVACATURE:

We zouden graag 1 of 2 personen in het bestuur erbij willen hebben. Nu zijn we met z’n drieën en hoewel het niet veel werk is (we zijn een kleine vereniging) is het ook fijn als je met meerderen kunt brainstormen over beslissingen.
Dus lijkt het je wat neem dat contact op met Talitha Kelderman  030-6570259  of Wilma Wessels 030-6567558 of Irma Staal 030-6567547.

 

CONTRIBUTIES, LESGELDEN EN OVERIGE PRIJZEN SEIZOEN 2015/2016

Contributie: € 200,- per jaar (betaling in 2 termijnen is mogelijk),
Bloklessen: 7 weken € 65,-; 8 weken € 70,-. 

Koffie: 0,80 cent; Thee: 0,50 cent. Papier: volgens prijs op de papierkast.
Materiaal voor projecten: volgens afspraak met docent, betaling via docent.

Wij verzoeken u vriendelijk, de contributie van € 200,00 voor 1 september 2014 over te maken op IBANNR: NL25 INGB 000 3902559 ten name van Creativiteitscentrum Drieluik-Dome, Odijk.

Betaling in twee termijnen: 1e termijn van € 100,00 voor 1 september 2014; 2e termijn € 100,00 voor 1 januari 2016

Fijn schilderseizoen

 Het Bestuur

Terug


Nieuwsbrief Augustus 2014

Van de voorzitter.

Na de vakantie-rust-periode is de start van het nieuwe schilderseizoen al weer in het verschiet. Velen hebben even rust genomen. Anderen zijn juist geïnspireerd geraakt door nieuwe omgevingen en ideeën en hebben fraaie tekeningen of schilderwerken gemaakt.

Hoe dan ook, in september kunnen we weer, onder leiding van onze docenten, proberen onze gedachten in zwart/wit of in kleur uit te beelden. Zoals jullie bekend zal zijn, gaan we weer in een nieuwe locatie van start. Even wennen natuurlijk, maar daarin hebben we ervaring. Het zal best lukken in de Kersentuin.

Ik wens jullie allen een prettig en inspiratievol nieuw cursusjaar toe.

Vriendelijke groeten,

Joop Linger

 

Start van het nieuwe seizoen

Het cursusjaar 2014/2015 start vanaf maandag 8 september met drie groepen.  Dit seizoen op een nieuwe lokatie:  Het MFA Gebouw Bunnik ‘De Kersentuin’ Adres: Cammingalaan 27 in Bunnik (Ingang Bibliotheek).

De aanvangstijden zijn ongewijzigd. Maandagmiddag: 14.00 uur, maandagavond: 20.00 uur en donderdagochtend: 10.00 uur. De data zijn vermeld op bijgaand schema.

De docenten zijn: Ellen Turpijn, Trudy Frederiks en Maria Voorhout

De eerste les wordt iedereen opgewacht bij de ingang, zodat niemand hoeft te zoeken.

 

Bestuursvacature:

We zijn nog steeds op zoek naar nieuwe mensen voor het bestuur. Het is altijd prettig als een bestuur uit minstens 5 personen bestaat, we zijn nu met z’n vieren.

Als u meer wilt weten over wat de inhoud van een bestuurstaak is, kunt u contact opnemen met Irma Staal (secretariaat) of een van de andere bestuursleden.

 

Contributies, lesgelden en overige prijzen seizoen 2013/2014

Aangezien de subsidie voor Drieluik Dome door de gemeente wordt stopgezet zijn we genoodzaakt de contributie te verhogen. Dit is tijdens de jaarvergadering met de aanwezige leden besproken en besloten.

 

Contributie: € 200,- per jaar (betaling in 2 termijnen is mogelijk)

Bloklessen: 7 weken € 65,-; 8 weken € 70,-.

 

koffie: 0,80 cent; Thee: 0,50 cent. Papier: volgens prijs op de papierkast.

Materiaal voor projecten: volgens afspraak met docent, betaling via docent.

 

Wij verzoeken u vriendelijk, de contributie ten bedrage van € 200,00 voor 1 september 2014 over te maken op IBANNR: NL25 INGB 000 3902559 ten name van Creativiteitscentrum Drieluik-Dome, Odijk.

Betaling in twee termijnen: 1e termijn van € 100,00 voor 1 september 2014; 2e termijn € 100,00 voor 1 januari 2015

 

Het Bestuur

Terug


Nieuwsbrief Mei 2014

We gaan verhuizen met Drieluik Dome

Onze nieuwe plek wordt:
Het MFA Gebouw Bunnik ‘De Kersentuin’
Adres: Cammingalaan 27 in Bunnik

Ingang Bibliotheek

De eerste les wordt iedereen opgewacht bij de ingang, zodat niemand hoeft te zoeken.

 

Fijne vakantie
Groet,

Het Bestuur

Terug

 Mei 2014

BUNNIK FAIR

Zaterdag 24 mei 2014 is de Bunnik Fair. Vorig jaar hebben we daar voor het eerst met een kraam van Drieluik Dome gestaan.
Het was een erg leuke dag, iedereen was enthousiast. Hierbij voor dit jaar de plannen, we hopen dat het wederom een succes zal zijn.

Wat de bedoeling is:

Op de jaarvergadering hebben enkele leden al toegezegd schilderijen/tekeningen in te leveren die door de vereniging verkocht mogen worden.

VERKOPEN: De leden die een schilderij voor de verkoop indienen graag zelf prijzen. (opbrengst voor  Drieluik Dome)

EN

VERLOTEN: Schilderijen verloten was groot succes vorig jaar. Een klein handzaam formaat is handig aangezien Talitha weer heeft aangeboden ze onder de winnaars te verspreiden.

Schilderijen/tekeningen kunnen ingeleverd worden op donderdag 22 mei 2014 bij Talitha Kelderman  Laan van Broekhuyzen 4 in Bunnik tel: 6570259

Daarnaast willen we een ansichtkaartenset samenstellen van werk van leden. Hiervoor hebben we en scherpe foto van schilderij/tekening nodig. Het mooiste is contrastrijk werk en/of vrolijke kleuren. Heeft u een foto van werk waarvan u denkt dat dit wel geschikt is, mail deze dan naar irmgardstaal@gmail.com . Wij zullen er een paar uitkiezen voor de kaartenset. Dit graag voor 4 mei.

Talitha maakt een rooster voor de kraambezetting. Wie er wil helpen kan contact met haar opnemen.

 

NIEUWE SEIZOEN

Start op maandag 8 en donderdag 11 september 2014.  

Indien u het lidmaatschap van Drieluik Dome op wilt zeggen, moet dat voor 1 augustus 2014 gemeld worden bij het secretariaat. Na deze datum gaan we ervan uit,  dat u het komende seizoen lid zult blijven en het volledige contributiebedrag over zult maken.

Op basis van de geplande inkomsten gaat het bestuur verplichtingen aan die tussentijds niet gewijzigd kunnen worden.

 

CONTRIBUTIES, LESGELDEN EN OVERIGE PRIJZEN SEIZOEN 2014/2015

Contributie: € 200,- per jaar (betaling in 2 termijnen is mogelijk)

Bloklessen: 7 weken € 65,-; 8 weken € 70,-.

Losse lessen € 9,-

Koffie: 0,80 cent; Thee: 0,50 cent. Papier: volgens prijs op de papierkast.

Materiaal voor projecten: volgens afspraak met docent, betaling via docent.

 

Wij verzoeken u vriendelijk, de contributie ten bedrage van € 200,- voor 1 september 2014 over te maken op girorekening NL25INGB0003902559 ten name van Creativiteitscentrum Drieluik-Dome, Odijk.

Betaling in twee termijnen:
1e termijn van € 100,00 voor 1 september 2014;
2e termijn € 100,00 voor 1 januari 2015

 

  

EXPOSITIE BUNNICHEM

De expositie in Bunnichem was weer een groot succes. Ze zien ons graag terug met mooie/ leuke/ grappige werken die de gangen opfleuren.

Volgend jaar staat dit zeker weer op het programma.

Voor alle duidelijkheid: Het werk hangt voor eigen risico.

 

 

Iedereen een heerlijke zomer toegewenst en tot in september

Of op de Bunnik fair natuurlijk

Het Bestuur

Terug

 


December 2013

Van de voorzitter.

December:  de maand is al weer bijna voorbij. December is voor velen de maand van feestjes, lekkere hapjes en huiselijkheid. Ook de maand van kou, sneeuw en wind. Daarom is deze maand uitermate geschikt om er eens lekker voor te gaan zitten: vóór de ezel dus en laat je fantasie de vrije loop. Schilder er flink op los en maak een abstract die overeen komt met de striemende regenvlagen en windstoten of doe het wat rustiger en volg het ritme van de zacht vallende sneeuwvlokken. Alles is goed. Je kunt je heerlijk uitleven. Je zit lekker binnen, lekker warm en langzaam groeit er iets op papier of doek. Je werk moet wel op tijd klaar zijn, want de midwinter-expositie komt er aan. De datum is: zondag 26 januari 2014. Dan kan je inleveren, max. twee werkstukken p.p. in de grote zaal van Amati.

Van onze hobby naar een wat alledaagser onderwerp. Het gemeentebestuur meldde ons dat de subsidie, tot nu toe jaarlijks aan ons toegekend, onder zware druk komt te staan. De subsidie voor het jaar 2014 zal nog worden toegewezen, maar wordt daarna, vrijwel zeker, gestopt. We zullen ons moeten beraden, welke stappen wij kunnen ondernemen om voldoende inkomsten te krijgen. Meer leden aantrekken betekent extra zaalhuur en docentkosten. Contributie verhogen: tot hoever kan je gaan zonder ledenverlies? Een derde mogelijkheid die ons werd aangereikt: maak Drieluik Dome maatschappelijker, waardoor subsidie vanuit een andere bron een optie zou kunnen zijn. Dus laat leden hun schildertalent, op vrijwillige basis, met andere groepen in de samenleving (kinderen, ouderen etc.) delen. Wij vragen jullie ons (het bestuur) te helpen met ideeën waarop wij als vereniging ons in de samenleving, Bunnik-Odijk-Werkhoven, nuttig kunnen maken. Overdenk en bespreek het eens en laat het ons weten. 

Joop Linger

Midwinterexpositie

Deze jaarlijkse happening houden wij op 26 januari 2014.   

U kunt max. twee werkstukken inleveren die voorzien moeten zijn van de titel en uw naam.

En: ophangbaar a.u.b. door middel van koortje of i.d. van links naar rechts bevestigd. Vanwege de korte voorbereidingstijd  op die dag is de inlevertijd teruggebracht van 12.00 uur tot 12.15 uur.  Eventueel eerder te bezorgen bij: Joop Linger, Molenaarshoek 6 in Bunnik. Ook deze keer zullen u en uw kennissen worden onthaald met een drankje en een lekkere kop snert. Het is tenslotte winter!!

De uitnodigingskaarten zijn inmiddels aan u verstrekt.

Jaarvergadering

De jaarvergadering wordt gehouden op 20 maart 2014 in De Witte Huisjes, Kerkpad 3, in Bunnik. Aanvang 20.00 uur. 

Expositie Bunninchem

Op verzoek van de beheerder van het verzorgingshuis blijven onze schilderijen nog enige tijd daar hangen. Als u uw werk eerder wilt terug hebben, geef het dan even door.   Wel is  verversing gewenst; medio januari  komen we hierop terug.

Contributie

Heeft u uw contributie al betaald? Ons banknummer is NL25INGB0003902559 ten name van Creativiteitscentrum Drieluik-Dome, Odijk.

Website

Informatie over onze vereniging is te lezen op het internet onder: www.Drieluik Dome.nl; en op het Cultuurplatform van de gemeente. Dit adres is: www.Cultuurplatformbunnik.nl.

Wij wensen u fijne feestdagen toe en een gezellige jaarwisseling.

Het bestuur

Terug

 


September 2013

Van de voorzitter

Het  begin van alweer een nieuw schilderseizoen. De vakanties zijn grotendeels achter de rug. We gaan ons weer concentreren op onze kunstuitingen. Aan de hand van aanwijzingen  en/of voorbeelden van onze docenten laten we ons inspireren om nou eens dat unieke werkstuk  te maken dat we altijd al van plan waren te volbrengen. Als het lukt: proficiat. Helaas is het resultaat vaak toch niet helemaal wat je ervan had verwacht. Kijk, dan zijn daar docenten en medecursisten om je weer op de rails te zetten, je weer een impuls te geven om opnieuw te beginnen,  o.a. daarvoor ben je lid van een vereniging.                                                                                                        

We beginnen weer in het atelier  van Luigi Amati. Het bestuur is enigszins gewijzigd. Jos van de Heuvel is als bestuurslid teruggetreden ( Jos nogmaals bedankt voor je werk) en Talitha  Kelderman zal bij het sluiten van dit seizoen onze nieuwe penningmeester worden. Wij wensen iedereen veel succes, maar vooral veel genoegen bij onze bijeenkomsten.

Joop Linger

Start nieuwe seizoen

Het cursusjaar 2013/2014 start vanaf maandag 2 september met drie groepen en als we genoeg aanmeldingen hebben met een vierde beginnersgroep. Deze zal op de dinsdagochtend of op een nader te bepalen dagdeel gaan plaatsvinden met Maria Voorhout als docente.

 

Bestuursvacature

We zijn nog steeds op zoek naar nieuwe mensen voor het bestuur. Het is altijd prettig als een bestuur uit minstens 5 personen bestaat, we zijn nu met z’n vieren.

De afgelopen jaren hebben we wat vaker vergaderd omdat we nogal gewisseld zijn van schilderlocatie. Zoals het er nu naar uit ziet, blijven we voorlopig bij Amati schilderen. Normaal gesproken komt het bestuur zo’n 3 a 4 keer bij elkaar.

Als u meer wilt weten over wat de inhoud van een bestuurstaak is, kunt u contact opnemen met Irma Staal (secretariaat) of een van de andere bestuursleden.

 

 

Contributies, lesgelden en overige prijzen seizoen 2013/2014

Contributie: € 180,- per jaar (betaling in 2 termijnen is mogelijk)

Bloklessen: 7 weken € 55,-; 8 weken € 60,-.

Strippenkaart (bij uitzondering voor oud-leden): € 60 voor 8 keer

Beginnersgroep± 10 bijeenkomsten van elk 2 uur €80,-

 

Koffie: 0,80 cent; Thee: 0,50 cent. Papier: volgens prijs op de papierkast.

Materiaal voor projecten: volgens afspraak met docent, betaling via docent.

 

Wij verzoeken u vriendelijk, de contributie ten bedrage van € 180,00 voor 1 september 2013 over te maken op girorekening 3902559 ten name van Creativiteitscentrum Drieluik-Dome, Odijk.

Betaling in twee termijnen: 1e termijn van € 90,00 voor 1 september 2013; 2e termijn € 90,00 voor 1 januari 2014

 

Met deze nieuwsbrief zijn meegezonden: het overzicht van de lesdata en het blokschema van de docenten.

 

Het Bestuur

Terug

 


December 2012

Midwinter expositie

Het jaar 2012 loopt alweer ten einde, dus hoog tijd voor de midwinter expositie. Met ons nieuwe onderkomen in het atelier van Luigi Amati, hebben we nu ook de mogelijkheid om te exposeren in het Artcentre. Op zondag 27 januari staat de expositieruimte van Luigi geheel tot onze beschikking en kunnen wij daar onze midwinter expositie organiseren.

Leden, familie, vrienden en belangstellenden kunnen dan, onder het genot van een drankje, weer genieten van het werk dat het afgelopen jaar geproduceerd is. De openingstijd van de expositie is van 15.00 tot 17.00 uur en de uitreiking van de Drieluik Dome publieksprijs zal rond 16.30 uur plaatsvinden.

In de eerste lessen van januari worden uitnodigingen voor de expositie uitgereikt, voor uzelf én om familie, vrienden en bekenden uit te nodigen. We rekenen weer op grote belangstelling en hopen dat we met deze expositie streekgenoten enthousiast kunnen maken om lid te worden van onze vereniging.

Over het inleveren van werkstukken en het opbouwen van de expositie volgt begin januari nader bericht.

Expositie Bunninchem

We hebben mogen vernemen dat de bewoners van Bunninchem het zeer waarderen dat Drieluik Dome met regelmaat exposeert in het verzorgingshuis. Ons werk fleurt de gangen op en is aanleiding voor gesprek. De huidige expositie met werk naar aanleiding van het lustrumthema "Blauw" zal nog hangen tot de eerste week van februari 2013.

Bestuursleden gezocht

Het bestuur is dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden. Jos wil na 10 jaar bestuurswerk het stokje graag overdragen en Joop, onze voorzitter, is de pensioengerechtigde leeftijd al lang geleden gepasseerd. Belangstellende kunnen zich melden bij een van de huidige bestuursleden.

Agenda

- 27 januari 2013: midwinter expositie 15.00 - 17.00 uur
- 14 maart 2013: jaarvergadering 20.00 uur

Voor nu fijne feestdagen en een voorspoedig 2013 toegewenst!

Het Bestuur 

Terug

 


Augustus 2012

Start seizoen 2012-2013 op een nieuwe lokatie

Het nieuwe teken- en schilderseizoen start op maandag 3, dinsdag 4 en donderdag 6 september. Het wordt een start die op enkele fronten letterlijk nieuw zal zijn.
Nieuw, wat betreft de ruimte, waar we onze kunstuitingen gaan beoefenen. Het atelier van Luigi en Nicky Amati ademt een totaal andere sfeer dan we gewend waren in onze vorige twee locaties. Het zal ons inspireren nieuwe onderwerpen aan te boren en uit te werken. Ook het terras en de beeldentuin zullen onze fantasie prikkelen.
Nieuw ook is de route naar de Parallelweg 1. Wij vertrouwen erop, dat autobezitters, uit eigen beweging, liften aanbieden aan degenen die wat moeite hebben met de afstand.

Vanaf 3 september worden jullie op de gebruikelijke dag/tijd verwacht in Artcentre Amati,
Parallelweg 1 te Bunnik (langs de A12). Er is parkeergelegenheid bij het atelier.

Lesprogramma

Onze docenten hebben ook dit jaar weer voor interessante programma’s gezorgd. De uitwerking hiervan in combinatie met de nieuwe omgeving zullen zeker leuke resultaten laten zien. De Midwinterexpositie, in januari a.s. te houden in de grote zaal van Amati, zal het ons leren.
De inhoud van het lesprogramma is te vinden via de inlogpagina.
Wij wensen ieder veel succes. 

Contributies, lesgelden en overige prijzen seizoen 2012/2013

Contributie: € 178 per jaar (betaling in 2 termijnen is mogelijk)
Bloklessen: 7 weken € 55; 8 weken € 60
Strippenkaart (bij uitzondering voor oud-leden): € 60 voor 8 keer
Koffie: 0,80 cent; Thee: 0,50 cent. Papier: volgens prijs op de papierkast.
Materiaal voor projecten: volgens afspraak met docent, betaling via docent.

Wij verzoeken u vriendelijk, de contributie ten bedrage van € 178,00 voor 1 september 2012 over te maken op girorekening 3902559 ten name van Creativiteitscentrum Drieluik-Dome, Odijk.
Betaling in twee termijnen:
1e termijn van € 84,00 voor 1 september 2012;
2e termijn van € 94,00 voor 1 januari 2013  

 

Website Drieluik Dome

Drieluik Dome heeft zoals u kunt zien een eigen website. Op verzoek van het bestuur heeft Eef Fakkeldij de website gebouwd. Op de site vindt u algemene informatie over onze vereniging, alle lesprogramma’s, de ledenlijst, de nieuwsbrieven en informatie over exposities.
Een deel van de informatie (adressen, lesprogramma's e.d.) op onze site vinden we vertrouwelijk en is daarom alleen toegankelijk voor de leden van Drieluik Dome. Middels een wachtwoord dat u via e-mail van ons ontvangt, kunt u inloggen in het afgeschermde deel van de website.

Daarnaast zijn we ook te vinden op de website van het Cultuurplarform Bunnik. Het Cultuurplatform Bunnik is opgezet door de Gemeente om aan alle kunstuitingen van onze streek ruchtbaarheid te geven. Het adres van deze website is www.cultuurplatformbunnik.nl.
Klik op deze pagina links Organisaties aan, vervolgens Beeldend Bunnik en Scroll naar beneden en de gegevens over onze vereniging komen te voorschijn. Op dit moment ook een schilderij van Ries Barten.  

Terug


Juli 2012

In de jaarvergadering van februari 2012 hebben we al aangekondigd dat Drieluik Dome op zoek moest naar een nieuw onderkomen. Het bestuur van de Gaarde had ons laten weten dat we het gebouw na 2012 niet meer kunnen huren. Omdat het niet wenselijk is om in de loop van een cursusjaar te moeten verhuizen, zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe locatie te gebruiken vanaf september 2012.

Deze zoektocht heeft ons gebracht bij het Artcentre van Luigi en Licky Amati aan de Parallelweg te Bunnik. Wij hebben hier de mogelijkheid gevonden om de activiteiten van onze vereniging voort te zetten in het atelier van Luigi.
We zijn met Luigi en Licky overeengekomen dat we het atelier op de voor onze groepen gebruikelijke dagen/uren kunnen gebruiken tegen een voor ons redelijke huurprijs.
Dit betekent dat Drieluik Dome weer gaat verhuizen!

We beseffen ons dat voor de leden uit de dorpskern Bunnik, die gewend waren om lopend of op de fiets naar de les te komen, de afstand nu wat groter wordt. Leden van buiten Bunnik waren dit al langer gewend en hebben dit door carpoolen altijd goed kunnen oplossen. We verwachten dat de ‘Bunnikers’ dit ook onderling kunnen regelen.

Dus vanaf 3 september worden jullie op de gebruikelijke dag/tijd verwacht in Artcentre Amati, Parallelweg 1 te Bunnik (langs de A12). Er is parkeergelegenheid bij het atelier.

                                                                                                                                                                                        Terug

 


December 2011

Midwinter expositie

Dit cursusjaar wordt de midwinterexpositie gehouden op zondag 15 januari 2012. Let op, de openingstijd van de expositie is van 15.00 tot 17.00 uur en de uitreiking van de Drieluik Dome publieksprijs zal rond 16.30 uur plaatsvinden.

In de laatste lessen van december worden uitnodigingen voor de expositie uitgereikt, voor uzelf én om familie, vrienden en bekenden uit te nodigen. We rekenen weer op grote belangstelling en hopen dat we met deze expositie streekgenoten enthousiast kunnen maken om lid te worden van onze vereniging.

De expositie wordt opgebouwd vanaf 13.00 uur. Alle leden worden verzocht een of twee werkstukken, voorzien van titel en naam van de maker, ophangbaar in te leveren voor de expositie. Dit kan in de week voor de expositie bij Joop Linger, Molenaarshoek 6 te Bunnik (030 6563917), of op 15 januari tussen 13.00 en 13.30 uur bij de Gaarde. Indien dit voor u niet mogelijk is, wordt u verzocht binnen de eigen schildersgroep een oplossing te vinden.

Lustrumboek, Lustrum loterij en Lustrumpostzegels

Ter ere van ons 10-jarig bestaan als Drieluik-Dome  wordt tijdens de Midwinterexpositie het Lustrumboek gepresenteerd. Om de kosten voor de vereniging te drukken, vragen we van onze leden een kleine bijdrage van 5 Euro, houden we een loterij tijdens de Midwinterexpositie en houden wij een sponsoractie: in navolging van de kinderpostzegels verkopen wij unieke Lustrumpostzegels.

Deze postzegels kunt u gewoon gebruiken om een brief van 20 gram te frankeren én tegelijkertijd daarmee onze vereniging Drieluik-Dome onder de aandacht brengen.
1 velletje met 10 unieke jubileumpostzegels kost € 7,00.

De Lustrumpostzegels zijn tijdens de Midwinterexpositie op 15 januari 2012 ook te koop, maar op=op!
DUS: Bestel nú alvast deze postzegels, niet alleen voor uzelf, maar ook voor familie, vrienden, kennissen en buren. 
Bestellen gaat als volgt: Bel naar: Gonnie Boersma, tel.: 030-6564492, of stuur een email s.en.g.boersma@hetnet.nl met uw naam én hoeveel velletjes van 10 zegels u wilt kopen.

Wij hopen dat iedereen onze sponsoractie een warm hart toedraagt!

Mededelingen

Expositie Bunninchem
Vanaf 18 januari exposeert de donderdagochtendgroep in het verzorgingstehuis Bunninchem te Bunnik.

Voor leden die de contributie in twee termijnen betalen
De tweede helft van de contributie (84 Euro) graag voor 01-01-2012 overmaken op ING rekening 3902559 tnv Creativiteitscentrum Drieluik- Dome.

Agenda

15 januari 2012: midwinter expositie 15.00 – 17.00 uur
9 februari 2012: jaarvergadering

Voor nu fijne feestdagen en een voorspoedig 2012 toegewenst!

Terug


Juni 2011

Start seizoen 2011-2012

Het eerste seizoen in ons nieuwe onderkomen in De Gaarde zit er op. Het bestuur heeft voor het komende cursusjaar de huur van de ruimten op de vaste dagdelen kunnen continueren. Dit betekent dat we starten op maandag 5, dinsdag 6 en donderdag 8 september, onder begeleiding van de docenten Ellen, Maria en Trudy. Echter, in verband met “gepland” ziekteverlof van Ellen zullen de eerste drie lessen van de maandagmiddaggroep en dinsdagochtendgroep verzorgd worden door Florianne Sprundel.

Contributies, lesgelden en overige prijzen seizoen 2011/2012

Contributie: 168 € per jaar (betaling in 2 termijnen is mogelijk)
Bloklessen: 7 weken 55 €; 8 weken 60 €
Strippenkaart (bij uitzondering voor oud-leden): 56 € voor 8 keer

Koffie: 0,50 cent; Thee: 0,35 cent. Papier: volgens prijs op de papierkast.
Materiaal voor projecten: volgens afspraak met docent, betaling via docent.

Wij verzoeken u vriendelijk, de contributie ten bedrage van € 168,00 voor 1 september 2011 over te maken op girorekening 3902559 ten name van Creativiteitscentrum Drieluik-Dome, Odijk.

Betaling in twee termijnen:
1e termijn van € 84,00 voor 1 september 2011;
2e termijn voor 1 januari 2012

Lustrum nieuws

Data om alvast in de agenda te noteren
1- Op maandag 5 september 2011 is de officiële opening van het nieuwe cursusjaar en de presentatie van het lustrumprogramma in de Gaarde (Bunnik) van 16:15-17:00.
2- Op zaterdag 10 september 2011, monumentendag, kunnen we schilderijen/tekeningen tentoonstellen in de molen van Werkhoven. Daarna gaan we een bezoek brengen aan de beeldentuin in Langbroek.
3- Op zaterdag middag 15 oktober 2011 is er een workshop in de Gaarde (Bunnik).

Oproep
Voor de tentoonstelling in de molen van Werkhoven op monumentendag (10 september) zoeken we schilderijen en tekeningen van landschappen en gebouwen. Het liefst uit onze eigen omgeving. Voor aanmelding en/of vragen kun je terecht bij Gonnie Boersma.
Telefoon: 030-6564492; Email: s.en.g.boersma@hetnet.nl

Lidmaatschap opzeggen?

Schriftelijk voor 1 augustus 2011 bij het secretariaat: Mw. I Staal, Ds. Van Haaftenlaan 47, 3984 NP Odijk Telefoon: 030-6567547; Email: irmgardstaal@gmail.com

Agenda

5 september 2011: opening nieuw cursusjaar + presentatie lustrumprogramma
10 september 2011: tentoonstelling in molen Werkhoven + bezoek beeldentuin Langbroek
15 oktober: workshop (nadere info volgt)
15 januari 2012: Midwinterexpositie
15 maart 2012: Ledenvergadering

Voor nu fijne zomervakantie toegewenst!

Terug