Contact

secretariaat: Irma Staal, Ds. van Haaftenlaan 47, 3984 NP, Odijk,
telefoon: 030-6567547 
email: irmgardstaal@gmail.com

Lid worden:

Indien u besluit lid te worden van Drieluik-Dome, verzoeken wij u vriendelijk het aanmeldingsformulier te downloaden (klik op de link, open in Word) en in te vullen.
U kunt het via email of via de post sturen aan het secretariaat van Drieluik-Dome

De contributie (bedrag na te vragen bij het bestuur) en dient te worden overgemaakt op girorekening NL25 INGB 0003902559 t.n.v. Creativiteitscentrum Drieluik-Dome.  
Opzegging van het lidmaatschap, dient schriftelijk te geschieden bij het contactadres van de vereniging, één maand voor het einde van het verenigingsjaar. (tw: 1 juni) 

 

Het cursusjaar is opgedeeld in 4 blokken van 7 of 8 lessen. Er is de mogelijkheid om u op te geven voor een of meerdere blokken. U bent dan geen lid van de vereniging geworden.
De prijs hiervan is kunt u navragen bij het bestuur

Zie hiervoor ook het aanmeldingsformulier