Actueel

Deze pagina bevat de informatie die voorheen via onze nieuwsbrief werd verspreid. Eerdere nieuwsbrieven vindt u op de archiefpagina, nieuwsbrieven-archief

Bekijk ook de FILM van onze midwintertentoonstelling 2016-2017!

Nieuwsbrief Januari 2019

Beste leden,

Op zaterdag 26januari ’19 vindt er weer een nieuwe Winterexpositie plaats in de Kersentuin.

De uitnodigingen zijn al eerder in de brievenbus gevallen (zie boven).

Wij hopen op een gezellige bijeenkomst met veel belangstelling van familie, vrienden, buren en bekenden. 

Om een en ander goed te laten verlopen hebben we nog wat hulp nodig. Er zijn vier mensen nodig die beurtelings een half uurtje bardienst willen draaien.Tevens hebben we nog wat sterke armen nodig rond 12.00 uur en aan het einde van de middag om schildersezels te versjouwen.

Wil je ons helpen, bel dan het nummer dat in de per mail verspreide nieuwsbrief staat.

 Het inleveren van de schilderijen die bestemd zijn voor de expositie moeten in de “ezelkast “ van de Kersentuin geplaatst worden. Een week van te voren.

 BELANGRIJK! Voorzie het schilderij ( de schilderijen) van een sticker met daarop je naam en de titel van het werkstuk aan de achterkant van het schilderij  ( de schilderijen).

Wij zien eenieder graag terug op de Winterexpositie.

 Met vriendelijke groet, het bestuur

 

Voor eerdere nieuwsbrieven, volg de link nieuwsbrievenarchief